Vad är skillnaden mellan en licensnyckel och ett användarnamn?

 

Din licensnyckel kan aktiveras här: www.10monkeys.com/se/mathWorldLicenseKey

 

Ditt användarnamn, tillsammans med ett lösenord, ger dig tillgång till programmet Math World. Lärare och elever har alla sina egna användarnamn.

Med användarnamnet, kan du logga in till programmet Math World här: www.10monkeys.com/se

 

Lärare loggar in med huvudkontots användarnamn (t.ex. mattematchen123456) och ett personligt lösenord. Läraren får inloggningsuppgifterna efter att ha aktiverat licensnyckeln, efter att skolan har antingen genomfört ett köp i vår webbutik eller anmält sig till mattetävlingen Mattematchen.


Vanligtvis skapar läraren användarnamn åt sina elever. Via Användarpanelen kan läraren hantera elevkontona och ändra lösenorden. En elevs användarnamn har två beståndsdelar. Den första delen är en kombination av tecken som skapas automatiskt (t.ex. ABCD). Sen väljer läraren den andra delen av namnet (t.ex. elev1). Eleven måste ange hela sitt användarnamn när hen loggar in (t.ex. ABCDelev1).

Powered by Zendesk