Hur får jag en gratislicens och hur kommer jag igång?

 

Om din klass deltog i mattetävlingen Mattematchen 2020, kommer ditt konto att automatiskt uppdateras och dina elever kan fortsätta att använda programmet som vanligt.  

 

Om du behöver fler licenser eller om du inte deltog i Mattematchen 2020, så kan du beställa en gratis licens här: www.10monkeys.com/se/free-access

 

Du kan aktivera din licensnyckel här: www.10monkeys.com/se/mathWorldLicenseKey

 

Vänligen notera att licensnyckeln endast kan aktiveras en gång och bör aktiveras innan ni börjar spela. Elevkonton kopplade till licensnyckeln uppdateras inte automatiskt, utan mer tid måste manuellt läggas till för varje elevkonto för att komma åt uppgifterna.

 

Om du inte har ett konto och vill skapa ett nytt konto, vänligen välj "Skapa nytt konto" när du aktiverar din licensnyckel. Du blir då ombedd att skapa ett användarnamn åt dig själv. Med användarnamnet kan du logga in till programmet, hantera elevernas konton och följa deras utveckling. Efter du har skapat ett användarnamn åt dig själv, kan du skapa användarnamn åt dina elever. Elevernas konton ger endast tillgång till själva spelet.  

Om du redan har ett användarnamn till programmet Math World, välj "Uppgradera ditt konto" när du aktiverar licensen. Du blir då ombedd att ange användarnamnet för det konto du vill uppgradera, och din kontaktinformation. Ange ditt användarnamn (t.ex. mattematchen123456) och ditt lösenord.

Nästa gång du loggar in till inlärningsprogrammet 10Monkeys Math World, kommer ditt konto att ha uppdaterats. Du kan se din nya prenumeration i Användarpanelen. Där kan du välja de elevkonton som du vill uppgradera, och skapa nya elevkonton. Kontrollera att dina elevkonton har speltid kopplade till sig, med andra ord att kontona är giltiga. Om kontot har uppdaterats korrekt, ska du kunna se i lärarens Användarpanel hur mycket tid som finns kvar på elevkontona.

Powered by Zendesk