Mina lärarkollegor har tillgång till vårt skolkonto, men jag har inte tillgång. Varför är det så?

Från och med år 2020, får de lärare som registrerat sig till tävlingen sitt eget personliga Huvudkonto (skolkonto), som inte delas med andra lärare. Om du fortfarande vill få tillgång till det Huvudkonto som används av andra lärare, vänligen kontakta oss: https://support.10monkeys.com/hc/se/requests/new.

Powered by Zendesk