Jag vill ta bort ett elevkonto, hur gör jag?

Hej!

Du kan själv ta bort ett elevkonto i användarhantering. Gör följande:

1. Gå till användarhantering
2. Ange "ta bort konto", till det elevkonto som du inte längre vill använda.

När du har tagit bort elevkonton kan du skapa nya elevkonton för dina nya elever.

Med vänlig hälsning, Katri

 

Powered by Zendesk