Varför är innehållet i spelet låst för mina elever?

Elever kan endast spela under vardagar mellan klockan 7.00 och 14.00, därefter kommer elevernas konton att låsas automatiskt. Om eleverna vill använda Math World utanför dessa tider bör skolan eller föräldrarna köpa full licens till programmet från: www.10monkeys.com, det ger obegränsad tillgång till inlärningsprogrammet.

Observera att endast poäng samlade med Math World under vardagar mellan klockan 7.00 och 14.00 ökar klassens totala poäng i tävlingen.

Powered by Zendesk