Varför är innehållet i spelet låst för mina elever?

Elever kan endast spela under vardagar mellan klockan 7:00 och 14:00, utanför de tiderna låses elevernas konton automatiskt. Om eleverna vill använda Math World utanför dessa tider bör skolan eller föräldrarna köpa en full licens till programmet från: www.10monkeys.com, det ger obegränsad tillgång till inlärningsprogrammet.

Observera att endast poäng samlade med Math World under vardagar mellan klockan 7:00 och 14:00 ökar klassens totala poäng i tävlingen.

Powered by Zendesk