Hur får jag fler elevkonton?

Om du behöver fler elevkonton kan du beställa dem genom att Skicka ett meddelande. Du bör meddela oss klassens och skolans namn (inkluderat stad och land) samt hur många fler elevkonton du behöver.

Powered by Zendesk