Hur får jag fler elevkonton?

Om du behöver fler elevkonton kan du beställa dem genom att Skicka ett meddelande. Du bör meddela oss skolans namn (inkluderat stad och land), och klass samt hur många till elevkonton du behöver.

Powered by Zendesk