Vad användar man 10monkeys Math World till?

10monkeys Math World är ett inlärningsprogram som kan användas som ett undervisningsverktyg i klassen. Det är ett utmärkt inlärningsverktyg med vilket barnen kan öva individuellt, vilket gör det roligt och effektivt att lära sig matematik.

 

 

 

 

Powered by Zendesk