Till vad används 10Monkeys Math World?

10Monkeys Math World är ett inlärningsprogram som kan användas som ett undervisningsverktyg i klassen. Det är ett utmärkt verktyg för barn att individuellt öva på matte, vilket gör det roligt och effektivt att lära sig matematik.

 

 

Powered by Zendesk