Varför är min klass inte i Hall of Fame?

För att komma till Hall of Fame måste minst fem elever spela under samma dag, och varje elev måste ha svarat på samtliga tio frågar i minst en matteuppgift under dagen.

Om klassen har färre än fem elever, bör klassen kombineras med en annan klass från skolan för att kunna delta i tävlingen.

Till exempel, om klass 1A har tre elever och klass 2A har fyra elever, kan de kombineras till en grupp av sju elever. Denna klasskombination kan göras i Användarhantering när elevkonton skapas genom att markera klassen med 1A-2A i fältet "Klass".

Observera att du måste markera din klass med årskursen (1-4). Till exempel så är "1A", "2" och "3-4" alla användbara klassnamn. "Rum 505" är däremot inte användbart som klassnamn eftersom det inte innehåller årskursen.

Om du ändrar klassnamnet, kommer det att uppdateras till Hall of Fame under samma kväll.

Powered by Zendesk