Vad är en klass?

En klass är en grupp av elever i årskurs 1-4 som vill delta i tävlingen. Observera att en klass bör ha fem eller fler elever. Om klassen har färre elever bör den kombineras med en annan klass för att kunna delta i tävlingen. Till exempel, om klass 1a har tre elever och klass 2a har fyra elever, kan de kombineras till en grupp av sju elever. Denna kombination av klasser kan göras i Användarpanelen när elevkonton skapas, genom att markera klassen med "1a-2a" i fältet "Klass".

Observera att du måste markera din klass med årskursen (1-4). Till exempel så är "1a", "2" och "3-4", alla användbara klassnamn. "Rum 505" är däremot inte ett användbart klassnamn eftersom det inte innehåller årskursen.

 

Powered by Zendesk