Hur kan jag få en återbetalning?

Om du inte är nöjd med Math World, Skicka ett nytt meddelande inom 14 dagar från inköpstillfället för att få en full återbetalning!

Powered by Zendesk