Hur får jag återbetalning?

Om du inte är nöjd med Math World, Skicka ett nytt meddelande inom 14 dagar från inköpstillfället och du kommer att få full återbetalning!

Powered by Zendesk