Hur får jag återbetalning?

Om du inte är nöjd med Math World, Skicka ett nytt meddelande inom 14 dagar från inköpstillfället för att få en full återbetalning!

Powered by Zendesk