Kan eleverna använda 10Monkeys Math World hemma?

Eleverna kan använda Math World gratis hemma mellan klockan 7:00 och 14:00 på vardagar.

Om eleverna vill använda Math World utanför dessa tider bör skolan eller föräldrarna köpa en full licens till programmet från: www.10monkeys.com, det ger obegränsad tillgång till inlärningsprogrammet. På den sidan kan föräldrarna välja att köpa full licens till barnets befintliga skolkonto.

Observera att endast poäng samlade med Math World under vardagar mellan klockan 7:00 och 14:00 ökar klassens totala poäng i tävlingen.

Powered by Zendesk