Hur identifieras en klass?

När läraren loggar in till programmet med huvudkontot, kan han eller hon skapa elevkonton till sina elever. Läraren kan där ange klassens namn i fältet "Klass". Elevernas resultat räknas därmed in i den specifika klassens resultat.

Powered by Zendesk