Kan jag anmäla flera klasser?

Om flera klasser från samma skola deltar, ska varje klass anmäla sig till tävlingen separat av klassläraren.

Powered by Zendesk