Kan jag anmäla flera klasser?

Om flera klasser från samma skola deltar, ska läraren för respektive klass registrera sin egen klass till tävlingen.

Powered by Zendesk