Vi har ett äldre konto. Kan vi fortsätta använda det? Hur gör jag en anmälan?

NOTERA: Från och med år 2020, får de lärare som registrerat sig till tävlingen sitt eget personliga Huvudkonto (skolkonto), som inte delas med andra lärare. Om du fortfarande vill få tillgång till det Huvudkonto som används av andra lärare, vänligen kontakta oss. 

Ja, ni kan fortsätta använda det. Gör en vanlig anmälan via vår hemsida. Vår mjukvara identifierar automatiskt ert elevkonto.

Om ni har köpt en obegränsad licens, kan ni även delta i tävlingen med den, men ni måste också registrera er till Mattematchen.

Med en obegränsad licens kan ni även använda ert konto utanför tävlingstimmarna (07:00 - 14:00). Men ni kan endast samla in tävlingspoäng under nämnda timmar. 

Powered by Zendesk