Jag har ett begränsat antal enheter. Hur många elever ska jag anmäla till tävlingen?

Du ska alltid registrera alla elever i klassen till tävlingen. Vi skickar ut så många elevkonton som du har efterfrågat. Men endast de konton som aktiverats räknas med i tävlingen. Det spelar ingen roll om du registrerar fler än du har behov av.

Det fungerar även om ni inte har tillräckligt med enheter åt alla. Eleverna kan byta av varandra, men måste delta med sina egna konton, annars sparas inte tävlingspoängen korrekt.

Kortfattat, registrera alla eleverna i klassen och använd alltid elevernas individuella konton när de tävlar. 

 

Powered by Zendesk