Jag har ett begränsat antal enheter. Hur många elever ska jag anmäla till tävlingen?

Man ska alltid anmäla alla klassens elever till tävlingen. Vi skickar ut de elevkonto som du har behov av. Däremot räknas bara aktiverade konto med i tävlingen. Det har ingen betydelse att du registrerar fler än du har behov av.

Det fungerar även om ni inte har tillräckligt med enheter åt alla. Eleverna kan byta av varandra. Eleverna måste däremot delta med sina egna inloggningar, annars sparas inte tävlingspoängen korrekt.

Kortfattat, registrera alla eleverna i klassen och använd alltid elevernas individuella inloggning när de tävlar. :)

 

Powered by Zendesk