Jag angav fel uppgifter under registreringen. Hur ändrar jag dem?

Du behöver inte göra något ifall du har skrivit in rätt skolnamn och e-postadress. Gör inte en ny anmälan. Du behöver inte heller kontakta oss. När du fått dina inloggningsuppgifter kan du logga in och ändra uppgifterna på kontots användarpanel. 

Powered by Zendesk