Hva er forskjellen på en lisensnøkkel og et brukernavn?

En lisensnøkkel er en nøkkel som inneholder (4 x 4 =) 16 bokstaver (f.eks., ABCD-EFGH-IJKL-MNOP). Den kan brukes til å opprette en ny hovedbrukerkonto eller oppgradere en eksisterende hovedbrukerkonto. Lisensnøkkelen er en engangskode og kan kun aktiveres en gang. Dersom du har mottatt en lisensnøkkel fra oss, er det viktig at du aktiverer den før dere begynner å spille!

 

Lisensnøkkelen din kan aktiveres her: www.10monkeys.com/no/mathWorldLicenseKey

 

Ditt brukernavn, sammen med et passord, gir tilgang til programmet Math World. Lærere og elever har alle personlige brukernavn.


Med ditt brukernavn kan du logge inn i programmet Math World her: www.10monkeys.com/no

 

En lærer logger inn med et hovedbrukernavn (f.eks., numberrumble123456) og et personlig passord. Læreren mottar innloggingsdetaljer etter å ha aktivert en lisennøkkel, etter et skolekjøp i vår nettbutikk, eller etter å ha meldt seg på en Mattematchen konkurranse.


Vanligvis oppretter en lærer elevbrukernavn. En lærer kan administrere elevbrukerkontoer via sitt brukeradministrasjonspanel, og kan endre passord for en elev. Et elevbrukernavn er todelt. Første del er en automatisk generert kombinasjon av boksstaver (f.eks., ABCD). Vanligvis velger en lærer andre del  (f.eks., elev1). Det er viktig at eleven bruker hele brukernavnet sitt (f.eks., ABCDelev1).

Levert av Zendesk