Hvem kan delta?

Alle klasser på 1.-4. trinn i grunnskolen kan delta. Klassen konkurrerer som et lag og laget må ha minimum fem elever. Dersom klassen er mindre, skal den danne et lag sammen med en annen klasse for å kunne delta.

For eksempel: Klasse 1 har 3 elever og klasse 2 har 2 elever. Klasse 1 og 2 skal kombineres slik at det totale antall elever er 5. Dette kan gjøres når en lager elevenes brukerkontoer i Brukeradministrasjonsverktøyet i Math World-læringsprogrammet ved å markere klassen som 1-2 i “Klasse” -feltet.

Levert av Zendesk