Min klasse er i feil kategori, hva skal jeg gjøre?

Kategorien din klasse konkurrerer i er avhengig av tallet du har skrevet inn i "Klasse"-feltet når du opprettet elevenes brukerkontoer.

For eksempel, dersom du har markert din klasse som 1b, vil den konkurrere i kategorien Små apekatter. Dersom du har markert din klasse som 3a, vil den konkurrere i kategorien Junior apekatter. 

BLANDEDE KLASSER

Blandede klasser skal markeres som f.eks. 1/2 eller 3/4. Klasser med elever fra både 1.-2. klassetrinn og 3.-4. klassetrinn (f.eks. 2/3) vil konkurrere i kategorien Junior apekatter. 

Dersom du endrer navnet på klassen, vil det oppdateres i Hall of Fame neste kveld som faller på en ukedag.

Levert av Zendesk