Hvorfor vises ikke min klasse i Hall of Fame?

For komme med i Hall of Fame må minimum fem elever fra samme klasse ha spilt spillet på samme dag og hver av disse elevene må ha svart på alle 10 spørsmålene fra minst en aktivitet i løpet av dagen.

Dersom en klasse er mindre enn fem elever, skal den kombineres med en annen klasse for å bli stor nok til å delta. For eksempel, dersom klasse 1a har tre elever og klasse 2a har fire elever kan de delta i konkurransen sammen som en gruppe på syv elever. Klassene kombineres i Brukeradministrasjonsverkøyet når elevbrukerkontoene opprettes  ved å markere klassen som 1a-2a i “Klasse” -feltet.

Legg merke til at klassen må ha navn etter klassetrinn (1-4). For eksempel er 1a, 2 elller 3-4 alle gyldige klassenavn. Rom 505 er ikke et gyldig klassenavn siden det ikke inneholder klassetrinnet. Dersom du ikke følger denne regelen, vil ikke vårt system kunne avgjøre hvilken kategori klassen din tilhører og klassen vil ikke vises i Hall of Fame.

Dersom du endrer klassenavnet vil det oppdateres i Hall of Fame i løpet av neste kveld som faller på en hverdag.

Levert av Zendesk