Hva er en klasse?

En klasse er en gruppe elever fra 1.-4. klassetrinn som vil delta i konkurransen. Legg merke til at klassene må ha minimum fem elever. Dersom klassen er mindre, skal den kombineres med en annen klasse for å kunne delta.

For eksempel dersom klasse 1a har tre elever og klasse 2a har fire elever, kan de bli med i konkurransen sammen som en gruppe på syv elever. Denne kombineringen av klasser gjøres i Brukeradministrasjonsverktøyer når en oppretter elevenes brukerkontoer ved å markere klassen som 1a-2a i “Klasse” -feltet.

Legg merke til at du må navngi klassene dine med klassetrinn (1-4). For eksempel er 1a, 2 eller 3-4 gyldige klassenavn. Rom 505 er derimot ikke et gyldig klassenavn fordi det ikke inneholder klassetrinnet. Dersom denne regelen ikke blir fulgt, vil resultatene for din klasse ikke vises i "Hall of Fame" fordi vårt system ikke klarer på avgjøre hvilken kategori klassen tilhører.

Levert av Zendesk