Waarom staat mijn klas niet in de Hall of Fame?

Om in de Hall of Fame te komen moeten minstens vijf leerlingen uit dezelfde klas op dezelfde dag spelen en moet elke leerling alle 10 vragen van minstens één wiskundeactiviteit tijdens die dag beantwoord hebben.

Als een klas kleiner is dan vijf leerlingen, moet ze samengevoegd worden met een andere klas om groot genoeg te worden om deel te nemen. Als groep 3 bijvoorbeeld drie leerlingen telt en groep 4 vier leerlingen, kunnen ze als team van 7 leerlingen deelnemen aan de wedstrijd. Het combineren van klassen wordt gedaan in het gebruikersbeheer bij het aanmaken van de leerlingaccounts door de klas in het "Klasveld" te markeren als bv. 'groep 3/4'.

Let erop dat u uw klassen moet benoemen met het leerjaar (groep 3-6). Bijvoorbeeld '3a', '4' en '5-6' zijn allemaal geldige klasnamen. De naam 'Lokaal 505' is geen geldige klasnaam, omdat deze geen leerjaar bevat.

Als u de naam van de klas verandert, zal hij op weekdagen pas de volgende avond bijgewerkt worden in de Hall of Fame.

Mogelijk gemaakt door Zendesk