Kas kodukoolid saavad ka osaleda?

Saate võistlusel osaleda nagu tavakoolidki, kui teil on vähemalt viis õpilast. Kui teie kodukoolist osaleb võistlusel vähem kui viis õpilast, ei kajastu teie punktid „Hall of Fame” autahvlil.

Powered by Zendesk