Kes saavad osaleda?

Osalevad saavad kõik algkoolide õpilased (1.-4. klass). Klass võistleb ühise võistkonnana ning ühes klassis peaks olema vähemalt viis õpilast. Kui klassis on vähem kui viis õpilast, võib võistlusel osalemiseks kaks klassi omavahel üheks võistkonnaks kokku liita.

Näide: 1. klassis on kolm õpilast ja 2. klassis on kaks õpilast. Kahe klassi kokku liitmisel tuleb õpilaste arvuks viis. Klasse on võimalik kokku liita Math Worldi e-õppe rakenduse kontohalduses õpilaste kontosid luues, kus "Klassi" välja saab märkida klassi 1.-2.

Powered by Zendesk