Kes saavad osaleda?

Osalevad saavad kõik 1.–4. klassi õpilased. Klass võistleb ühise võistkonnana ning ühes klassis peab olema vähemalt viis õpilast. Kui klassis on vähem kui viis õpilast, võib võistlusel osalemiseks kaks klassi omavahel üheks võistkonnaks kokku liita.

Näiteks 1. klassis on kolm õpilast ja 2. klassis kaks õpilast. Kahe klassi kokku liitmisel tuleb õpilaste arvuks viis. Klasse on võimalik kokku liita Math Worldi õppeprogrammi kontohalduses õpilaste kontosid luues, kus "Klassi" välja saab märkida klassi 1.-2.

Powered by Zendesk