Miks pole minu klass Hall of Fame'i autahvlil?

Selleks, et jõuda Hall of Fame'i autahvlile, tuleb ühe päeva jooksul Math Worldi mängida vähemalt viiel sama klassi õpilasel ning iga õpilane peab selle päeva jooksul olema lahendanud kümme matemaatikaülesannet vähemalt ühest ülesannete kategooriast.

Kui teie klassis on vähem kui viis õpilast, tuleb teil võistlusel osalemiseks moodustada ühine võistkond koos mõne teise klassiga. Kui näiteks 1.a klassis on kolm õpilast ja 2.a klassis neli õpilast, saavad nad võistlusel osaleda ühise seitsmest õpilasest koosneva võistkonnana. Klasse on võimalik kokku liita kontohalduses, kus õpilaskontosid luues saab "Klassi" lahtrisse märkida näiteks klassi 1.a-2.a.

Pange tähele, et klassi nimes peab sisalduma klassi number (1.-4.). Sobivad klassi nimed on näiteks: 1.a, 2. või 3.-4. Ruum 505 ei sobi klassi nimeks, kuna selles nimes ei sisaldu klassi numbrit.

Kui te klassi nime muudate, uuendatakse see Hall of Fame'i autahvlil järgmise õhtu jooksul (tööpäevadel).

Powered by Zendesk